درباره ما

درباره ما، کروکودیل سبز کوبا

شرکت کروکودیل سبز (Caimán verde)، یک شرکت است که توسط افراد غیربومی تاسیس شده که مدتها ساکن کوبا بودهاند و در زمینه گردشگری و شناخت جزئیات زندگی روزمره مردم کوبا تجربه زیادی دارند. فعالیتهای این شرکت با کسب مجوز از وزارت کار و تامین اجتماعی کوبا ثبت می‌شود. شرکت کروکودیل سبز تنها خانههایی را اجاره میدهد که دارای مجوزهای مورد نیاز باشند.